Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

Created with Sketch. Wróć

Polska polityka rozwoju sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) ma coraz większą rolę w rozwijaniu narodowych gospodarek. Jak pokazują najnowsze wyniki panelu ICT Eurostatu w obszarze wykorzystania AI daleko nam do liderów regionu. Program „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc Polsce dogonić kraje UE.

Polska polityka rozwoju sztucznej inteligencji

Na początku stycznia poznaliśmy przyjętą przez rząd "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce". To efekt prac rozpoczętych 12 miesięcy temu w nieistniejącym już Ministerstwie Cyfryzacji. Nowy dokument ma wyznaczyć kierunek działań wspierających rozwój AI m.in. w obszarze biznesu i edukacji. Według Marka Zagórskiego sekretarza stanu w KPRM, odpowiednie wykorzystanie AI zwiększy dynamikę PKB nawet o 2,65 pkt proc. w każdym roku. Polska przeznacza zaledwie 1,03 proc. swojego PKB na wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową, w tym także na sztuczną inteligencję – polityka AI ma to zmienić.  

Filary rozwoju  

Polityka AI to pierwszy krok polskiego rządu w stronę regulacji zasad wspierających rozwój ekosystem sztucznej inteligencji. Resort podzielił ją na sześć kluczowych filarów: 

AI i społeczeństwo  

Celem tego obszaru, jest podnoszenie cyfrowych kompetencji Polaków. Pandemia przyśpieszyła cyfrową transformację. Dlatego działania podejmowane w ramach Polityki AI, mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych i nowych technologiach.  

AI i innowacyjne firmy 

Bez sektora prywatnego trudno oczekiwać cyfrowego przyspieszenia rozwoju gospodarki napędzanego sztuczną inteligencją. Dlatego jednym z założeń rządu jest wsparcie polskich firm zajmujących się AI poprzez np. tworzenie specjalnych mechanizmów finansowania ich rozwoju.  

AI – nauka oraz edukacja  

Państwo chce wspierać środowisko badawcze i naukowe w Polsce, zwłaszcza w zakresie projektowania interdyscyplinarnych rozwiązań w obszarze AI. Ich powstawanie mają umożliwić specjalne kierunki studiów dla dziedzin związanych ze sztuczną inteligencją. To szczególnie ważne zadanie. Jak pokazuje raport ,,Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI’’ zajmujemy dalekie, 24. miejsce w całym zestawieniu nasycenia praktykami AI w Unii Europejskiej. Rząd planuje również udzielanie grantów edukacyjnych na tworzenie m.in. narzędzi dydaktycznych.  

AI i współpraca międzynarodowa  

Obszar ten dotyczy przede wszystkim działań na rzecz wsparcia polskiego biznesu w dziedzinie AI oraz rozwoju technologii na poziomie międzynarodowym. 

AI i sektor publiczny  

Filar ten obejmuje inicjatywy nastawione na wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji oraz programów takich jak GovTech. Rząd chce również szerzej udostępniać dane publiczne i zachęcać do udostępniania danych prywatnych. 

Fundacja Digital Poland wspiera rozwój ekosystemu AI  

Wizją fundacji Digital Poland oraz stworzonej przez nas platformy aipoland.org, jest uczynienie z Polski jednego z głównych centrów innowacji na świecie. By wesprzeć realizację tej wizji w obszarze sztucznej inteligencji (AI) fundacja przy współpracy z partnerami i ekspertami wydała szereg raportów: 

Dodatkowo wspólnie z ekspertami opublikowaliśmy raport ,,Mapa Polskiego AI'’, który pokazuje stan rozwoju rynku. Informacje zawarte w badaniu przyczyniły się do powstania polityki AI. W styczniu ruszyły prace nad jego drugą edycją.  

– Chcemy wspierać rozwój krajowego rynku AI, promować polskie rozwiązania w kraju i poza jego granicami, ukazywać najciekawsze konkretne zastosowania w biznesie i administracji (applied AI), wspierać badania naukowe z obszaru AI czy tworzenie kolejnych polityk i programów nakierowanych na badania i rozwój, edukację czy wdrażanie AI. Aby osiągnąć ten cel musimy jeszcze lepiej poznać polski ekosystem AI i zrozumieć obecne potrzeby oraz wyzwania uczestników rynku. Wierzymy, że badanie „State of Polish AI” jest kolejnym już krokiem we właściwym kierunku – tłumaczy. 

Fundacja zaprasza do wypełnienia ankiety wszystkie firmy i instytucje wykorzystujące AI w swoich produktach, usługach, czy prowadzących badania w tym zakresie (np. instytuty naukowe). Formularz jest dostępny do 19 lutego i można wypełnić go tutaj.  

Publikacji Invest in AI in Poland , Mapa Polskiego AI oraz Mapa nauki AI powstały dzięki bliskiej współpracy z firmą 10 Senses, a współautorem analiz jest Łukasz Borowiecki, CEO 10 Senses. Firma zapewniała wsparcie merytoryczne podczas prac nad publikacjami.

Autor: Paulina Szkoła