Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

Globalne wskaźniki ekonomiczne - gdzie jesteśmy?

Chcąc pokazać miejsce, jakie zajmuje Polska w obszarze cyfryzacji, należy odnieść się do szerszej perspektywy – globalnych wskaźników ekonomicznych, będących miarą przedsiębiorczości, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Globalny Wskaźnik Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Index)

Publikowany co roku przez Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI). 
Wskaźnik mierzy jakość i dynamikę ekosystemów przedsiębiorczości na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w 137 państwach.
W 2018 r. pierwsze miejsce w rankingu zajęły Stany Zjednoczone, drugie Szwajcaria, trzecie Kanada. Polska znalazła się dopiero na miejscu 30.

Globalny Indeks Innowacyjności (Global Innovation Index)

Opracowywany przez Uniwersytet Cornell, który uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów, INSEAD oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej.
Indeks dostarcza szczegółowe dane dotyczące stanu innowacji w 126 państwach. Jego wskaźniki badają m.in. środowisko polityczne, edukację, infrastrukturę i biznes.
W 2018 r. pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria, drugie Holandia, trzecie Szwecja. Polska znalazła się na 39.  pozycji.

Globalny Wskaźnik Konkurencyjności (Global Competitiveness Index)

Publikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Indeks określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długotrwałego wzrostu gospodarczego. Obejmuje dane statystyczne z organizacji uznanych na forum międzynarodowym m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz różnych wyspecjalizowanych agencji Narodów Zjednoczonych np. UNESCO.

W 2018 r. pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, drugie Singapur, trzecie Niemcy. Polska znalazła się na 37. miejscu w rankingu.

Ranking Światowej Konkurencyjności Cyfrowej (World Digital Competitiveness Ranking)

Ranking publikowany przez IMD (International Institute for Management Development).
Składa się z trzech czynników – wiedzy, technologii i gotowości na przyszłość. Wiedza sprowadza się do konieczności odkrywania know – how, zrozumienia i budowy nowych technologii. Technologie oznaczają ogólny kontekst, który umożliwia rozwój technologii cyfrowej. Gotowość na przyszłość z kolei określa poziom przygotowania kraju do wykorzystywania transformacji cyfrowej.
Polska zajęła w 2018 r. 36. miejsce w rankingu.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

Indeks DESI, czyli Digital Economy and Society Index publikowany jest co roku przez Komisję Europejską i pokazuje postęp cyfrowy 28 krajów należących do Unii Europejskiej. W 2018 roku Polska znalazła się na 24. miejscu, utrzymując pozycję z roku 2017.

Kraje oceniane są w pięciu obszarach: łączności, kapitału ludzkiego, wykorzystania możliwości internetu przez obywateli, integracji technologii cyfrowych oraz wykorzystania e-usług w sektorze publicznym.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Polska poprawiła swoje miejsce w rankingu pod względem łączności i kapitału ludzkiego. Lepiej też wypadamy biorąc pod uwagę wyniki w zakresie korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. W raporcie z 2017 roku napisano, że Polska poczyniła widoczne postępy w zakresie rozwoju mobilnych usług szerokopasmowych oraz szybkich i ultraszybkich łączy szerokopasmowych, natomiast postępy dotyczące wszystkich wskaźników kapitału ludzkiego były umiarkowane. Pomimo częstszego korzystania z połączeń wideo, sieci społecznościowych i zakupów przez internet Polska spadła w rankingu, jeśli chodzi o korzystanie z internetu. Utrzymała tę samą pozycję w przypadku integracji technologii cyfrowej pomimo znacznej poprawy w zakresie elektronicznej wymiany informacji, korzystania z usług w chmurze i e-fakturowania.

Polska, według autorów indeksu, należy do grupy państw osiągających niskie wyniki. Autorzy zestawienia podkreślają, że mamy sporo do nadrobienia względem innych krajów Unii Europejskiej.