Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

Created with Sketch. Wróć

Opinia fundacji o projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Projekt jest niezgodny z zaleceniami ekspertów i konieczna jest rewizja jego założeń.

Opinia fundacji o projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Przedstawiony projekt jest niezgodny z rekomendacjami ekspertów pracujących przy MRiPS. Eksperci wskazywali i nadal wskazują, że najlepszą metodą regulacji treści nieletnich jest regulacja u źródła – dostawców treści dla nieletnich takich jak np. MindGeek. Zespół przy MRiPS wypracował rozwiązania zapewniające prywatność i wygodę dla użytkowników i regulatora. Obecnie proponowany projekt błędnie koncentruje się na operatorach telekomunikacyjnych - to tak jakby regulować właścicieli dróg publicznych (kontrola przewożonego towaru), zamiast dostawców towarów i punktów dystrybucji w związku ze sprzedażą alkoholu.

Proponowany projekt zawiera szereg miejsc, wymagających poprawy:

 • czas – wdrożenie czy zmiana systemu IT u operatora telekomunikacyjnego to minimum 9 miesięcy (nawet zrobienie ikonki w systemach typu CRM). Zalecamy wydłużenie wdrożenia rozwiązań przez dużych operatorów do min. 12 miesięcy od momentu wejścia ustawy w życie,

 • operator stacjonarny – operator sieci stacjonarnej nie wie kto korzysta w domu z internetu stąd nie można zapewnić blokowania usług w podziale na rodziców i dzieci. Jest to technicznie niemożliwe do zrealizowania. Jedynym wyjściem jest wykorzystanie aplikacji na urządzenia typu smartfon, którą każdy może sobie pobrać bez opłat i których jest bardzo wiele dostępnych na rynku. By nie doszło do nierównego traktowania na rynku, zalecamy wskazanie aplikacji jako pożądanego rozwiązania,

 • samorządy, restauracje i kawiarnie z WiFi– dzisiaj wielu z nich jest operatorem lub dostarcza usługi dostępu do internetu. Brak stosowania blokad w tych miejscach spowoduje lukę w ochronie. Niestety podmioty te nie mają ani kompetencji lub środków na realizację ww. zadań stąd ponownie rozwiązaniem może być jedynie wskazanie bezpłatnej aplikacji na rynku,

 • wymuszanie zgód – już dzisiaj jest ich za wiele i pozycjonuje operatorów telekomunikacyjnych znacznie gorzej w stosunku do OTT (aplikacje typu whatsapp). Podobnie brakuje miejsca na taką informację na opakowaniu prepaid sprzedawanym w sklepach. Proponujemy zatem SMS/email skierowany do klienta po 3-6 miesiącach od momentu podpisania lub przedłużenia umowy.

 Zwracamy też uwagę na:

 • NASK z SaffeKiddo uruchomił darmową aplikację mOchrona (źródło). Wystarczy zatem, że wszyscy będą promować jedno bezpłatne rozwiązanie mOchrona co zrealizuje cel stawiany w projekcie

 • Działania Unii Europejskiej w zakresie mechanizmu rozpoznawania wieku

  • Komisja będzie wspierać opracowanie unijnego kodeksu projektowania dostosowanego do wieku i do 2024 r. wystosuje zlecenie europejskiej normy weryfikacji wieku online. Zbada również, w jaki sposób wykorzystać planowany europejski portfel tożsamości cyfrowej do weryfikacji wieku, wspierać szybkie zgłaszanie nielegalnych i szkodliwych treści oraz ustanowić do 2023 r. jeden numer telefonu „116 111”, aby zapewnić pomoc ofiarom cyberprzemocy (źródło),

  • Polska jest pionierem w temacie portfela tożsamości (mObywatel) i już należy zastanowić się jak wykorzystać te nowoczesne rozwiązania do weryfikacji wieku w procesie korzystania z treści dla nieletnich w ramach prac Komisji Europejskiej,

Podsumowując,

 • przyjęty kierunek działań jest niezgodny z rekomendacjami szerokiego grona ekspertów przy MRiPS. Zalecamy regulację dostawców treści oraz sprawdzanie wieku u źródła z poszanowaniem prywatności,

 • w przypadku procesowania obecnego projektu zalecamy wprowadzenie zmian wskazujących na korzystanie z aplikacji, również mOchrona oferowanej przez państwo,

 • z uwagi na działania KE ww. obszarze wskazujemy na konieczność ustalenia strategii i powrotu do kierunku opracowanego przez niezależnych ekspertów - regulowania dostawców treści.

Autor: fundacja