Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

Created with Sketch. Wróć

Akt o sztucznej inteligencji obniży konkurencyjność europejskiego ekosystemu AI

Wiodące europejskie organizacje AI zbadały wpływ nadchodzącego aktu o sztucznej inteligencji (AI Act) na rynek europejskich startupów. 50% startupów AI uważa, że nadchodzący akt spowolni innowacyjność AI w Europie. Dodatkowe 16% rozważa zaprzestanie rozwoju AI lub przeniesienie się poza UE. To tylko jeden z kluczowych wniosków raportu.

Akt o sztucznej inteligencji obniży konkurencyjność europejskiego ekosystemu AI

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wspólne stanowisko w sprawie aktu o sztucznej inteligencji (tzw. AI Act). Nowa regulacja ma zapewnić, aby AI wprowadzana na wspólny rynek i używana w Unii była bezpieczna i zgodne z obowiązującym prawem w obszarze praw podstawowych oraz z unijnymi wartościami. Przedstawiciele europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji obawiają się, że nowa regulacja znacząco ograniczy innowacyjność w Europie. By sprawdzić spodziewany wpływ nadchodzącej regulacji fundacja Digital Poland wraz z 9 europejskimi partnerami przeprowadziła badanie wśród 113 europejskich startupów AI i funduszy VC koncentrujących swoje inwestycje na rynku sztucznej inteligencji.

Kluczowe wnioski:

  • 73% ankietowanych VC spodziewa się, że akt o sztucznej inteligencji zmniejszy lub znacząco zmniejszy konkurencyjność europejskich startupów w dziedzinie AI.

  • 33% - 50% systemów AI sklasyfikowałoby jako High-Risk, co znacznie wykracza poza założenia zawarte w tzw. Policy Impact Assessment przez Komisję Europejską (5-15%).

  • 45% uznałoby swoje rozwiązanie za AI ogólnego przeznaczenia.

  • 50% startupów AI uważa, że tzw. Akt AI spowolni innowacje w zakresie AI w Europie. 16% rozważa zaprzestanie rozwoju AI lub przeniesienie się poza UE.

  • W przypadku systemów AI wysokiego ryzyka dodatkowe wymagania i obowiązki stanowią dla startupów istotne wyzwanie pod względem złożoności technicznej i organizacyjnej oraz kosztów przestrzegania przepisów (tzw. compliance).

  • Fundusze VC zmniejszą w Europie inwestycje w skomplikowane systemy AI, koncentrując się na prostszych zastosowaniach sztucznej inteligencji.

- Przeprowadzone badanie potwierdza opinię polskiego ekosystemu AI na temat nadchodzącego aktu o sztucznej inteligencji. Regulacja nie jest dopracowana, zawarte w niej definicje nie są precyzyjne i często wręcz mylące, nie uwzględniono też dorobku prac ekspertów OECD, a szereg nowych obowiązków znacząco utrudni rozwijanie sztucznej inteligencji w Europie – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający fundacją Digital Poland.

Informacje zwrotne od MŚP, jak również większych europejskich firm europejskich wskazują na podobne wyzwania. Kraje, w których działają duże firmy, takie jak USA, Wielka Brytania, Chiny czy Izrael, wspierają swoje ekosystemy AI, tak aby mogły się one rozwijać w globalnym wyścigu o pozycję lidera. Za to europejskie startupy będą musiały liczyć się z dodatkowymi kosztami, spowolnieniem innowacji oraz niższymi wycenami i inwestycjami VC/PE. Proponowane w akcie niższe obciążenia regulacyjne dla MŚP nie pomogą, gdyż startupy chcąc się rozwijać muszą od razu rozważyć zgodność z wszystkimi przepisami. W przeciwnym wypadku będą zmuszone ponownie wykonać sporą część pracy badawczo-rozwojowej od początku, szczególnie jeśli gdy przekroczą pewien próg. Istnieje kilka możliwości zmniejszenia wpływu na ekosystem startupów i innowacji w Europie. Każda z nich może i powinna zostać uwzględniona, aby Europa pozostała konkurencyjna w globalnym wyścigu o przywództwo w dziedzinie AI. Zostały one pokrótce przedstawione w raporcie.

---

Więcej o badaniu

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2022 r. i wzięło w nim 113 podmiotów z Austrii, Francji, Holandia, Niemiec, Polski i Szwecji. Inicjatorem badania jest appliedAI Initiative Gmbh. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z centrami przedsiębiorczości: DTU Skylab (Dania), Agoranov (Francja), UnternehmerTUM GmbH (Niemcy) oraz wiodącymi organizacjami wspierającymi AI w Europie – AI Austria (Austria), Hub France AI (Francja), NL AI Coalitie (Holandia), KI-Bundesverband (Niemcy), Fundacja Digital Poland (Polska) oraz AI Sweden (Szwecja). Kwestionariusz dołączony jest do raportu w formie załącznika.

Raport w języku angielskim jest dostępny do pobrania ze strony fundacji (strona w języku polskim / strona w języku angielskim).

Autor: Fundacja